Analyseer snel en eenvoudig basisschooladviezen met Cumlaude

Elke school wil graag dat leerlingen op het juiste niveau in het voortgezet onderwijs instromen. Het basisschooladvies is hier een belangrijke factor in en het is dan ook van groot belang dat deze van hoge kwaliteit zijn. Dit voorkomt onnodige op- en afstroom.

CumLaude ondersteunt u!

CumLaude bevat analyses die scholen helderheid en inzicht geven in hoe de adviezen vanuit basisscholen zich verhouden tot de huidige plaatsing. Het biedt een startpunt om het gesprek met basisscholen aan te geven en gezamenlijk de kwaliteit van de adviezen naar een hoger niveau te tillen.

Hoe werkt dat precies?

CumLaude bevat een scherm dat per basisschool precies laat zien hoe het advies zich verhoudt tot de huidige plaatsing van de leerling. Voor het tonen van deze informatie wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit uw leerlingvolgsysteem.

1.png

Per basisschool ziet u het gemiddelde adviesverschil over de geselecteerde groep leerlingen. Daarnaast ziet u de gemiddelde CITO-score van de leerlingen, het aantal leerlingen waarop de gegevens gebaseerd zijn en van welke leerlingen het advies-verschil onbekend is. In een oogopslag ziet u hoe het advies van de betreffende basisschool zich verhoudt tot de huidige plaatsing.

Wat betekent de weging die getoond wordt bij het adviesverschil?

Het plaatsing / advies verschil geeft een indicatie of een leerling beter of minder goed presteert dan van tevoren werd gedacht. De view over plaatsing / advies geeft een gemiddelde van dit percentage per basisschool weer.

Voorbeeld:

  • Een leering met HAVO-basisschooladvies die nu op het VWO zit heeft een plaatsing / advies verschil van +100%.
  • Volgt de leerling met HAVO-basisschooladvies nu HAVO / VWO, dan is het plaatsing / advies verschil +50%.
  • Afstromen kan natuurlijk ook: een leerling die een heel niveau afstroomt ten opzichte van het basisschooladvies heeft een plaatsing / adviesverschil van -100%. Een half niveau afstromen is -50%.
2.png

Bovenstaande afbeelding toont een voorbeeld van een specifieke basisschool. Te zien dat de 57 leerlingen die van deze basisschool komen gemiddeld gezien op een iets hoger niveau terecht zijn gekomen dan dat deze basisschool geadviseerd heeft. Dit zou een startpunt kunnen zijn bij het terugkoppelingsgesprek met deze basisschool. Via de exportmogelijkheden in CumLaude kunt u de gegevens van de betreffende leerlingen exporteren naar Excel of de view bijvoorbeeld als afbeelding printen of mailen.

De onderwijskwaliteit verbeteren met CumLaude

CumLaude geeft de basisschool feitelijke feedback over de advisering. Door openheid en helderheid kunt u samen met de basisscholen de inzichten en verwachtingen goed op elkaar afstemmen. Met als resultaat een voor iedereen bevredigend eindadvies. En een voor de leerling evenwichtig en optimaal instroomniveau. Dit komt de onderwijskwaliteit ten goede.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het plaatsing / adviesverschil of andere onderdelen van CumLaude? Neem dan contact met ons op via info@cumlaudevo.nl of 0318 649 210.