Samen met SOMtoday biedt CumLaude diverse diensten op maat aan, waarvan iedereen in jouw schoolorganisatie gebruik kan maken. Om alles te halen uit uw schoolorganisatie, de mensen én de software.

 

KWALITEITSCONTROLE DATA: CONTROLEREN VAN GEGEVENS

Hierbij controleren wij de gegevens in de Somtoday database van jouw school op ruim 30 punten.

 

VAN CUMLAUDE GEBRUIKER TOT EXPERT KWALITEITSZORG

Hoe CumLaude effectief kan worden ingezet om Opbrengstgericht Werken te ondersteunen.

 

ONDERSTEUNING BIJ COMPLEXE ANALYSES

Hierbij ondersteunen wij scholen bij het genereren van school specifieke complexe overzichten.

Kwaliteitscontrole data

“Garbage in, garbage out” is een uitdrukking uit de informatica en Informatietechnologie. Deze uitdrukking die wordt gebruikt om mensen er op te wijzen dat software en regelsystemen alleen maar zinnige informatie kunnen leveren wanneer zij met juiste informatie worden gevoed. Een computersysteem kan nog zo intelligent zijn, wanneer het met onjuiste gegevens wordt gevoed, zal het met zekerheid een onzinnig resultaat genereren. - Wikipedia

Met de invoering van het Basisregister Onderwijs (BRON) is de kwaliteit van de gegevens binnen de leerling informatie systemen aanmerkelijk verbeterd. Toch zijn er nog heel veel zaken waar geen controle op plaats vindt die van invloed zijn op de beschikbare informatie binnen CumLaude.

Een nieuw ontwikkelde dienst van Somtoday b.v. is de “Kwaliteitscontrole data”. Hierbij controleren wij de gegevens in de Somtoday database van uw school op ruim 30 punten die van belang zijn voor het presenteren van betrouwbare informatie binnen CumLaude. Hiervan maken wij een verslag met bevindingen en aanbevelingen en bespreken dit bij uw school op locatie.

De onderdelen waar de controle zich op richt zijn:

  • Inrichting Somtoday
  • Inschrijving leerlingen
  • Uitschrijving leerlingen
  • Gegevens relevant voor de onderwijsresultatenmodel
  • Resultaten
  • Afwezigheid
  • Personeelsgegevens

De kosten voor “Kwaliteitscontrole data” bedragen € 990,= (exclusief BTW), dit is inclusief het analyseren van de data en het bespreken van de resultaten hiervan bij jouw school op locatie. 

Van CumLaude gebruiker tot Expert Kwaliteitszorg

Gebruikt u CumLaude maar heeft u het gevoel er nog niet alles uit te halen wat mogelijk is? Hoe benut u CumLaude optimaal om Opbrengstgericht Werken te ondersteunen? In samenwerking met het onderwijsveld heeft SOMtoday deze dienst voor besturen met meerdere schoollocaties ontwikkeld.

Doel van de nieuwe dienstverlening is dat het kennisniveau van CumLaude binnen de schoolorganisatie sterk wordt verhoogd. Dit wordt bewerkstelligd door een intensieve samenwerking en een korte communicatielijn met de consultants.

Allereerst wordt gezorgd dat de deelnemers van de verschillende vestigingen op gelijk kennisniveau worden gebracht. Op basis van de school/bestuur specifieke situatie en wensen wordt een aangepast trainingsprogramma geboden zodat CumLaude effectief kan worden ingezet om Opbrengstgericht Werken te ondersteunen.  Daarnaast wordt een korte lijn opgezet tussen de Expertgroep en de experts van SOMtoday. Hierdoor worden ervaringen gedeeld én hebben de scholen direct toegang tot het proces waarin wordt nagedacht over de doorontwikkeling van CumLaude.

Deze dienst wordt als totaalpakket tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden.

Ondersteuning bij complexe analyses

 

CumLaude kent op dit moment ruim 40 views die in verschillende varianten voorzien in de informatiebehoefte van de scholen voor voortgezet onderwijs. Toch krijgen wij regelmatig vragen om ondersteuning bij het generen van school specifieke complexe overzichten

Om aan deze hulp vraag te kunnen voldoen heeft SOMtoday deze nieuwe dienst ontwikkeld:

De dienst bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Analyse van de vraag (helder krijgen van de vraag)
  • Verzamelen van de benodigde data uit CumLaude
  • Generen van het gewenste overzicht in Excel

Het uitvoeren van de werkzaamheden zal in de meeste gevallen plaatsvinden op locatie. Doel is ook om de medewerkers te scholen in het zelf genereren van de betreffende overzichten.

De kosten voor “Ondersteuning bij complexe analyses” hangen af van de te verwachten tijdsinvestering. Veelal is een dagdeel voldoende om de overzichten te genereren. De kosten bedragen dan € 630,= (ex. BTW).

 

“Pieter heeft mij fantastisch geholpen met de ondersteuning bij de complexe analyses die ik nodig had. Had ik dit nou maar eerder gehad!!!! Dit scheelt mij echt heel veel tijd in de toekomst. Echt een aanrader.”

Judith Verzijden, applicatiebeheerder, Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert