Inspectienormen 2020 beschikbaar in CumLaude

Beschikbaar vanaf Release 7.2

De inspectie maakte het al mogelijk om de invloed van de nieuwe normen te bekijken voor het Onderwijs resultatenoverzicht 2019. Met CumLaude gaan we de invloed van de nieuwe normen ook zichtbaar maken voor het onderwijs resultatenoverzicht 2020.

Nieuwe normen

In de week voor de herfstvakantie komt CumLaude met release 7.2. In deze release zijn de nieuwe normen verwerkt voor het onderwijs resultatenoverzicht 2020. Om verwarring te voorkomen passen we de nieuwe normen niet toe op de al gepubliceerde onderwijsresultaten. De inspectie berekent die namelijk ook niet. Het overzicht dat u eind september van de inspectie ontvangt is alleen om zicht te krijgen op mogelijke consequenties.

p2.png

Nieuwe overzichten

Kort voor de zomervakantie bent u door de inspectie geïnformeerd over de Aanpassing Onderwijsresultatenmodel VO 2020. Eind september ontvangt u van de inspectie nieuwe overzichten van de Onderwijsresultaten 2019 (over de schooljaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018) berekend met de normen van 2020.

 

Let op! Het huidige onderwijs resultatenoverzicht van 2019 blijft leidend in het toezicht voor dit schooljaar.

Voorbereiden op overstap naar nieuwe normen

De komende weken kunt u zich alvast voorbereiden op de overstap naar de nieuwe normen en de consequenties voor uw school in kaart brengen. Dat doet u als volgt:

 

  • Leg de huidige situatie vast. Maak exports vanuit CumLaude m.n. van de Onderwijsresultaten (indicator over 3 jaar) 2019 en 2020. Gebruik hiervoor de exportknop in CumLaude. En kies voor de opties PDF (makkelijk te printen) en Tabel (bevat gedetailleerde informatie).

  • Vergelijk de publicatie die u eind september van de inspectie ontvangt met de Onderwijsresultaten 2019 vanuit CumLaude.

  • Na het beschikbaar komen van CumLaude release 7.2 kunt u de gemaakte exports van de Onderwijsresultaten 2020 vergelijken met de dan binnen CumLaude getoonde resultaten (berekend met de nieuwe normen).

p3.png

Zo heeft u dus de gelegenheid om zowel de resultaten van 2019 als die van 2020 goed te vergelijken.

Samengevat

Na release 7.2 beschikt u over de Onderwijsresultaten zoals de inspectie ze hanteert. Te weten de oude normen t/m Onderwijsresultaten 2019 en de nieuwe normen vanaf Onderwijsresultaten 2020 en verder.

p4.png