Van CumLaude gebruiker tot Expert Kwaliteitszorg

Gebruikt u CumLaude maar heeft het gevoel er nog niet alles uit te halen wat mogelijk is? Boe benut u CumLaude optimaal om Opbrengstgericht Werken te ondersteunen? In samenwerking met het onderwijsveld heeft Somtoday een nieuwe dienst voor besturen met meerdere schoollocaties ontwikkeld: “Opzet Expertgroep Kwaliteitszorg m.b.v. CumLaude”.

Doel van de nieuwe dienstverlening is dat het kennisniveau van CumLaude binnen de schoolorganisatie sterk wordt verhoogd. Dit wordt bewerkstelligd door een intensieve samenwerking en een korte communicatielijn met de consultants.

Allereerst wordt gezorgd dat de deelnemers van de verschillende vestigingen op gelijk kennisniveau worden gebracht. Op basis van de school/bestuur specifieke situatie en wensen wordt een aangepast trainingsprogramma geboden zodat CumLaude effectief kan worden ingezet om Opbrengstgericht Werken te ondersteunen. Daarnaast wordt een korte lijn opgezet tussen de Expertgroep en de experts van Somtoday. Hierdoor worden ervaringen gedeeld én hebben de scholen direct toegang tot het proces waarin wordt nagedacht over de doorontwikkeling van CumLaude.

Deze dienst wordt als totaalpakket tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via info@cumlaudevo.nl of via +31 (0)570 768 111.