Nieuw model onderwijsresultaten nu al in CumLaude

Vanaf 2016 hanteert de onderwijsinspectie een nieuw model voor het beoordelen van onderwijsresultaten van VO-scholen. In CumLaude kunt u nu al zien hoe uw school presteert binnen dit model. Wat is er verandert en hoe kan je dit met CumLaude inzichtelijk maken voor uw school?

Wat verandert er?

Het grootste verschil met de huidige manier van beoordelen is de toetsing van indicatoren aan de hand van absolute normen en het opsplitsen van het Rendement Onderbouw in 2 nieuwe indicatoren.

De nieuwe indicatoren zijn:

  • De onderwijspositie van leerlingen in leerjaar 3 t.o.v. hun basisschooladvies
  • Onderbouwsnelheid
  • Bovenbouwsucces
  • Examencijfers
  • Verschil tussen SE-CE

In het huidige opbrengstenmodel werkt de inspectie met de bekende ‘bolletjes’, die aangeven hoe een afdeling op een bepaalde indicator scoort ten opzichte van afdelingen op andere scholen. In het nieuwe model spreken we niet langer over bolletjes, maar over normen. De indicator kan onder norm, boven de norm, of ruim boven de norm scoren. Samen moeten de indicatoren een gebalanceerd beeld vormen van de onderwijsresultaten van onder- en bovenbouw.

Hoe kan CumLaude helpen op dit gebied?

Wanneer je als school- of teamleider inlogt op CumLaude kan je in het menu aan de linkerzijde kiezen voor ‘Opbrensten’ en ‘Opbrengsten nieuw’. Hier maak je voor de vestigingen van je school de opbrengsten inzichtelijk aan de hand van de oude en de nieuwe manier van beoordelen. Bij ‘Opbrengsten nieuw’ zie je in één oogopslag hoe uw organisatie in het algemeen presteert ten opzichte van de gestelde normen. Daarnaast kan CumLaude je per indicator een meer uitgebreide analyse tonen die laat zien uit hoe de score tot stand is gekomen en op welke gegevens dit gebaseerd is. Je kan zelfs de verdeling van je score tot op leerling niveau inzichtelijk maken. Zo is je organisatie maximaal voorbereid op de introductie van het nieuwe opbrengstenmodel.