Ontdek Riskchanger

Naadloze aanvulling op CumLaude voor kwalitatieve zelfevaluaties

In het nieuwe onderwijsbeleid van de inspectie moet u kunnen aantonen dat u toezicht houdt, een regio rol inneemt, professionele ruimte benut en u uw keuzes onderbouwd. Dat is heel wat. Met Riskchanger heeft u een software tool in handen die CumLaude naadloos aanvult op het gebied van kwalitatieve zelfevaluaties op bestuur-, school- en teamniveau. Zo kunt u prettig in gesprek.

Riskchanger vult CumLaude aan

Met CumLaude heeft u zicht op de Onderwijsresultaten. Bij onderwijskundige veranderingen zoals maatwerk en flexibilisering is het zicht houden op alle kwaliteitsgebieden een belangrijke taak voor het bestuur, de school en de teams. Daarom monitort Riskchanger de processen rondom het onderwijs. Op basis van de inspectie indicatoren beoordeelt Riskchanger:

  • de basiskwaliteit;

  • de wettelijke vereisten;

  • eigen aspecten van kwaliteit.

Ruimte voor eigen onderbouwing

Riskchanger geeft u de ruimte om aan het oordeel een onderbouwing toe te voegen op basis van werkwijze/methode en documenten. Tot slot kunt u het oordeel verrijken met een toelichting en aangeven of u behoefte heeft aan een dialoog.

Processen monitoren

Op bestuursniveau monitort Riskchanger de processen van Finance, HR, Privacy (AVG), ICT en Huisvesting & Vastgoed. Met het AWP (Academische Werkplaats met daarin Scholen, Inspectie en UvA) gaat Riskchanger vanaf dit najaar de zelfevaluatie Sociale Kwaliteit uitrollen. 

p1.png

Automatische rapportages

De software genereert automatische rapportages en dashboards op team-, school- en bestuursniveau. Ook is de PDCA- cyclus geborgd in de software waardoor het inzicht ook wordt vertaald naar verbeterpunten en de opvolging daarvan.

Meer info over Riskchanger?

Wilt u meer weten over hoe Riskchanger CumLaude kan aanvullen binnen uw onderwijsinstelling? Vraag dan vrijblijvend een presentatie aan.