Opbrengstgericht werken met CumLaude Sectie+ en Docent+

Opbrengstgericht werken omvat het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen. Goed waarnemen en signaleren zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De meeste informatie die in dit kader relevant is, wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Steeds meer scholen gebruiken CumLaude om deze informatie snel en op laagdrempelige wijze in kaart te brengen en te analyseren.

Omdat docenten en sectieleiders een cruciale rol spelen in het proces van waarnemen, signaleren en verbeteren is het belangrijk dat ook deze groep altijd kan beschikken over de nodige informatie, zonder hiervoor een speurtocht door het leerlingvolgsysteem te hoeven maken. Om hen de tools te geven waarmee zij altijd zicht hebben op de resultaten en andere belangrijke informatie én waarmee zij optimaal worden ondersteund in het opbrengstgericht werken, zijn er nu twee nieuwe modules: Sectie+ en Docent+.

Sectieleiders en docenten krijgen hiermee inzicht in resultaten voor de vakken waar zij verantwoordelijk voor zijn en hebben zo snel zicht op de prestaties van de eigen groepen en leerlingen. Ook kunnen deze worden vergeleken met de resultaten van collega’s. Opbrengstgericht werken is daarmee iets van de hele school!

U wilt meer informatie over Sectie+ en Docent+?

Neem direct contact met ons op. Wij laten u graag zien hoe ook uw hele organisatie snel aan de slag kan met CumLaude.