Over CumLaude

CumLaude gelooft dat scholen onderwijskwaliteit zelf kunnen en willen regelen. Ieder organisatielid wil trots zijn op zijn of haar werk en de resultaten die daaruit voortvloeien. Toenemende administratielast en groeiende werkdruk maken het echter steeds moeilijker om te focussen op zaken die er écht toe doen. Acties die de kwaliteit van het onderwijs écht beter maken.

CumLaude helpt scholen de grip terug te krijgen door orde te scheppen in de wirwar van informatie en administratie. Onze managementinformatietool verzamelt alle relevante kwaliteitsgegevens uit het leerlingvolgsysteem (SOMtoday of Magister) en zet deze automatisch om in begrijpelijke overzichten en aantrekkelijke visualisaties.

Bestuursleden, directies, sectievoorzitters, kwaliteitszorgmedewerkers en docenten krijgen inzicht in cijfers, absentie, opbrengsten en doorstroomgegevens. Kortom: iedereen ziet precies hoe ze presteren en waar verbetering nodig is. Door deze gegevens tot op leerlingniveau eenvoudig te bekijken, vergelijken en analyseren ontstaan kansen voor verbeteringsacties die gericht en waardevol zijn.

Onze kracht

CumLaude wil informatie en de kans op groei voor iedereen binnen uw organisatie mogelijk maken. Ieder teamlid is immers belangrijk bij verbeteringsprocessen. Ons programma kan direct worden gebruikt en staat voor gebruiksgemak, volledigheid, ondersteuning op maat en een eerlijke prijs.