Kwaliteitscontrole data

Om goede analyses uit te voeren moet de gebruikte data kloppen. Hoewel sinds de invoering van het BRON de gegevens uit leerlingvolgsystemen al sterk zijn verbeterd, is er nog steeds veel data die niet wordt gecontroleerd. Dit kan leiden tot onjuiste gegevens, onjuiste analyses en in het ergste geval zelfs onjuiste maatregelen. Daarom ontwikkelde Somtoday de ‘Kwaliteitscontrole Data’. Hiermee controleren we de gegevens uit uw leerlingvolgsysteem op dertig punten, om betrouwbaarheid te garanderen.

De controle richt zich onder andere op:

  • Inrichting Somtoday
  • Inschrijving leerlingen
  • Uitschrijving leerlingen
  • Gegevens die relevant zijn voor de onderwijsresultatenmodel
  • Resultaten
  • Afwezigheid
  • Personeelsgegevens