Detailinformatie van de rendementen analyseren zodra de opbrengstenkaart beschikbaar is.

Bij het analyseren van rendementen stuit u op allerlei afwijkingen en andere opvallende zaken. CumLaude geeft u gedetailleerde informatie waarmee u alle vragen kunt beantwoorden die hierbij naar voren komen. Stel, het onderbouwrendement voor de MAVO is opvallend laag. Door welke factoren wordt dit veroorzaakt? Zijn er leerlingen te hoog geplaatst ten opzichte van hun advies van de school van herkomst? Is er sprake van een afwijkend hoog aantal doublures? Welke leerjaren specifiek dragen bij aan het lage rendement? Zaten er veel LWOO leerlingen in de betreffende lichting? Met CumLaude kunt u op een eenvoudige en snelle manier een gedetailleerde analyse van de opbrengstenkaart maken.

Het onderbouw rendement uitgesplitst per advies van de basisschool. Te zien is welke invloed de verschillende factoren hebben gehad op het onderbouw rendement (factor plaatsing versus advies, doublures en LWOO).

Het onderbouw rendement uitgesplitst per advies van de basisschool. Te zien is welke invloed de verschillende factoren hebben gehad op het onderbouw rendement (factor plaatsing versus advies, doublures en LWOO).

Is de bevorderingsstrategie goed? Worden daar de gewenste resultaten behaald?

De doorstroom binnen een school is afhankelijk van meerdere factoren. Al deze factoren moeten gedurende het jaar in de gaten gehouden worden om indien nodig actie te ondernemen. CumLaude helpt u om alle factoren constant in de gaten te kunnen houden en na te gaan of de gewenste resultaten behaald worden. Zo kunt u de doorstroomprognoses bewaken door na te gaan of de cijfers op het gewenste niveau zijn, tot op leerlingniveau te analyseren hoe de doorstroomgegevens tot stand zijn gekomen en het Advies van de school van herkomst versus huidige plaatsing te analyseren.

Het cohortrendement van de HAVO opleidingen vanaf schooljaar 2010-2011. Van de leerlingen die in 2010-2011 in HAVO 3 zaten heeft 64% het cohort zonder vertraging doorlopen. Door op het cohort te klikken, kunt u inzoomen op de details van het cohort.

Het cohortrendement van de HAVO opleidingen vanaf schooljaar 2010-2011. Van de leerlingen die in 2010-2011 in HAVO 3 zaten heeft 64% het cohort zonder vertraging doorlopen. Door op het cohort te klikken, kunt u inzoomen op de details van het cohort.

Gedurende het hele schooljaar monitoren in welke secties er knelpunten liggen en hierover voorbereid het gesprek aangaan.

CumLaude geeft u de mogelijkheid om oorzaken achter afwijkingen en knelpunten tot in detail onderzoeken. U kunt bij het analyseren van cijfers rekening houden met verschillende factoren, zoals het advies van de school van herkomst,cijfers van vorig jaar en het aantal toetsen waarop het cijfer gebaseerd is. Daarnaast is eenvoudig om resultaten van PTA toetsen te vergelijken zodat u conclusies goed kunt onderbouwen. Deze uitgebreide informatie geeft u de mogelijkheid om onderbouwde analyses en duidelijke vragen op te stellen voor een gesprek met de betreffende secties.

U krijgt inzicht in de cijfergemiddelde per vak en kunt hierop inzoomen om de details te zien, bijvoorbeeld het cijfergemiddelde per lesgroep, docent of per toets.

U krijgt inzicht in de cijfergemiddelde per vak en kunt hierop inzoomen om de details te zien, bijvoorbeeld het cijfergemiddelde per lesgroep, docent of per toets.

Absenties beperken en waar nodig actie ondernemen

Als teamleider is het uw verantwoordelijkheid om de absenties binnen uw team te beperken. Zowel van de leerlingen als van de docenten, maar we gaan hier in op de leerlingen (voor docenten zie CumLaude Professional). Om de absenties te beperken is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van het totaal aantal absenties, maar ook bij welke klassen of bij welke docenten de meeste absenties zijn geregistreerd. Zo wordt het eenvoudig om knelpunten te zien en daar actie op te ondernemen. Welke actie, dat is afhankelijk van de situatie. Is er bijvoorbeeld veel ziekte geweest, dan is het wellicht slim om deze leerlingen bijles aan te bieden zodat ze niet te ver achter komen te lopen. Is er veel ongeoorloofd verzuim, dan kunnen deze leerlingen daarop worden aangesproken en kunnen eventueel ouders erbij worden betrokken. Met CumLaude wordt alles inzichtelijk en kunt u vervolgens zelf bepalen welke vervolgacties er nodig zijn.

De afwezigheid per leerjaar op de Havo. In HAVO 4 zijn de leerlingen gemiddeld 9,76% van de geroosterde uren afwezig.

De afwezigheid per leerjaar op de Havo. In HAVO 4 zijn de leerlingen gemiddeld 9,76% van de geroosterde uren afwezig.