Grip op onderwijskwaliteit

U wilt grip hebben op de kwaliteit van uw onderwijs, dat begint met inzicht. Door te weten hoe uw organisatie presteert kunt u gericht actie ondernemen en voorkomt u verrassingen.

Onze managementinformatietool maakt het volgen, analyseren en evalueren van onderwijsprestaties eenvoudig en effectief.
 

Wat is CumLaude?

CumLaude maakt gegevens over cijfers, afwezigheid, doorstroom en opbrengsten van leerlingen inzichtelijk met begrijpelijke visualisaties. Combineer, vergelijk en analyseer en zie direct hoe uw school presteert, van docent- tot leerlingniveau.

 

 

SECTIEVOORZITTERS

Sectievoorzitters hebben een goed overzicht nodig van de prestaties op hun vakgebied. Met CumLaude Sectie+ volgt en analyseert u de ontwikkelingen van sectieleden, klassen en leerlingen. 

 

Schoolleiding en teamleiders

Als schoolleider en teamleider probeert u elke dag het maximale uit uw team en leerlingen te halen. Met plezier in het werk en goede resultaten als gevolg. Bovendien wilt u de onderwijsresultaten met trots kunnen voorleggen aan de Onderwijsinspectie of College van Bestuur.

 

Docenten en mentoren

U kunt alleen het maximale uit uw leerlingen halen wanneer u een compleet beeld heeft van hun leerprestaties. Met CumLaude Docent+ ziet in één overzicht de resultaten van uw groepen en individuele leerlingen.

 

Kwaliteitszorg-medewerkers

Kwaliteitszorgmedewerkers krijgen een steeds belangrijkere rol binnen het voortgezet onderwijs. Scholen krijgen de regie over kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorgmedewerkers vormen de spil in de uitvoering.

 

Bestuur

Als schoolbestuur wilt u de onderwijskwaliteit op uw scholen op een hoog niveau krijgen en houden. CumLaude helpt u onderwijsresultaten continu te monitoren, analyseren en evalueren.

 

Adviseurs

 
Karen_cumlaude.png
Pieter.png
 
Sven_cumlaude.png

Karen Verschuren
Business Consultant

Karen is het vaste aanspreekpunt voor CumLaude. Karen verzorgt de cursussen en begeleidt scholen in het implementatietraject.

Pieter van den Berg
Onderwijs en Kwaliteit Adviseur

Pieter is als onderwijs en kwaliteit adviseur verantwoordelijk voor de productpresentaties en begeleidt scholen in het implementatietraject.

 

Sven Bego
Product Owner

Sven is als product owner verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van CumLaude.


Altijd op de hoogte blijven rondom CumLaude?