bestuur

Als schoolbestuur wilt u de onderwijskwaliteit op uw scholen op een hoog niveau krijgen en houden. CumLaude helpt u onderwijsresultaten continu te monitoren, analyseren en evalueren. Hiermee stimuleert u een kwaliteitsbewuste cultuur binnen de school en ontstaan kansen voor snelle, gerichte kwaliteitsverbetering.

Bestuur - Toezicht.png

Heldere visualisaties

CumLaude staat voor duidelijkheid. Grote hoeveelheden gegevens worden verzameld en omgezet in heldere visualisaties. Dit maakt het gemakkelijker om resultaten te interpreteren en evalueren met betrokkenen. Bovendien kunt u de onderwijsresultaten op een duidelijke en aantrekkelijke manier presenteren aan de Onderwijsinspectie.

Bestuur - Doorstroom.png

 

Benchmarken

Wanneer uw bestuur de verantwoordelijkheid heeft over meerdere scholen kan het combineren en vergelijken van resultaten nuttig zijn. Met de uitbreidingsmodule CumLaude Benchmark verzamelt u gegevens van alle scholen binnen uw bestuur en kunt u de prestaties met elkaar vergelijken. Bovendien kunt u scholen ook zelf de mogelijkheid bieden om hun resultaten te vergelijken met anderen. Hierdoor wordt voor iedereen inzichtelijk wat er goed gaat en wat men wellicht van elkaar kan leren.

Bestuur - Percentielscores.png
Optie 1: Benchmark uitsluitend beschikbaar centraal

Optie 1: Benchmark uitsluitend beschikbaar centraal

Optie 2: Benchmark beschikbaar centraal en decentraal

Optie 2: Benchmark beschikbaar centraal en decentraal