“Met Sectie+ komen effectieve gesprekken op gang”

Op het Farel College in Amersfoort staat persoonlijk leren centraal. Voor leerlingen én voor docenten. CumLaude Sectie+ helpt de docenten op het Farel samen de onderwijskwaliteit te monitoren, bespreken en verbeteren.

Farel College

‘Op deze school leren wij verantwoordelijkheid nemen, grenzen verleggen, omzien naar elkaar en betrokken te zijn bij de maatschappij, voor een betere wereld’ prijkt midden in het meerjarenplan van het Farel College in Amersfoort. De school voor mavo, havo en vwo heeft deze visie geformuleerd en maakt die zichtbaar in haar onderwijs visie geformuleerd en is daar zichtbaar trots op. “We willen een leer- en werkcommunity vormen waarin leerlingen het maximale uit zichzelf kunnen halen, betrokken zijn bij hun omgeving en kritische burgers worden’’, licht kwaliteitsmedewerker Trijnie van Leeuwen toe.

Zelfregie

Dat betekent dat het Farel College een cultuur creëert waarin eigen verantwoordelijk en reflectie een belangrijke rol spelen. Zo kunnen leerlingen een deel van hun tijd zelf indelen. “Ze hebben tachtig procent vaststaande lesuren en werken twintig procent (een dag in de week) op een andere locatie aan vakspecifieke of vakoverstijgende opdrachten. Ze kiezen zelf welke’’, legt Van Leeuwen uit. “Daarnaast kan de vwo-bovenbouw het grootste gedeelte van hun tijd zelf indelen. Alle vakken kunnen op een hoger niveau gevolgd worden, als een leerling dat graag wil. In de praktijk kiezen leerlingen vaak 1 of 2 extra vakken op een hoger niveau.’’ We toetsen de ingeslagen weg in leerlingpanels, maar ook in docentpanels en bij externe stakeholders.

Goed gesprek

Een visie is mooi. Het biedt een punt op de horizon, waar men gezamenlijk op af koerst. Een kwaliteitscultuur ontstaat echter niet door mooie zinnen op papier. Die begint bij de docenten. Zij moeten de motivatie en vrijheid voelen om te verbeteren, nieuwe dingen te proberen en kritisch naar elkaars en hun eigen prestaties te kijken. Daarvoor bleek CumLaude Sectie+ voor het Farel College het ideale middel.

Van controle naar inzicht

“Tot 2017 had alleen de afdelingsleider toegang tot de cijfers in CumLaude. Deze besprak de resultaten vervolgens met de docenten van verschillende secties”, vertelt de kwaliteitsmedewerker. “Dat riep weerstand op. Docenten voelden zich aangevallen en ter verantwoording geroepen. Toen docenten met Sectie+ zelf inzicht kregen in de cijfers kwamen juist binnen de secties gesprekken op gang. Die gesprekken blijken veel prettiger en, nog belangrijker, veel effectiever.’’

Sectie+

Docenten krijgen met Sectie+ inzicht in de resultaten van de vakgroep, de jaargangen, hun eigen klas of zelfs individuele leerlingen. Bovendien kunnen cijfers onderling worden vergeleken. Meerwaarde is het onderlinge vergelijken én ook dat we over de jaren heen kunnen zien hoe resultaten zich ontwikkelen binnen de vakgroep of per individuele docent. “Dat is best kwetsbaar, omdat je eigen prestaties kunnen tegenvallen’’, zegt Van Leeuwen. “Maar dit zorgt wel voor een open en eerlijk gesprek tussen collega’s. Het gevolg daarvan is dat er binnen vakgroepen veel meer inzicht komt in sterke en zwakke punten. Door vervolgens samen na te denken over hoe de onderwijskwaliteit verbeterd kan worden, kun je op een laagdrempelige manier gericht actie ondernemen. Dat leidde er al toe dat een sectie voor een andere leermethode koos en dat enkele docenten zich lieten bijscholen.”

Lerende vakgroepen

Met de toevoeging van Sectie+ wordt CumLaude meer dan een handige tool voor het Farel College. Het is een instrument waarmee een lerend, samenhangend team ontstaat dat zelf het onderwijs bewaakt en verbetert. Zo ontstaat een kwaliteitscultuur waarin docenten én leerlingen worden gestimuleerd om het maximale uit zichzelf te halen.