Klaar voor het vernieuwde toezicht

Vanaf 1 augustus 2017 is de vernieuwde manier van toezicht door de onderwijsinspectie van kracht. In deze blog vertellen wij u graag wat de veranderingen betekenen en hoe CumLaude u kan helpen bij het bewaken van de onderwijskwaliteit.

Over het vernieuwde toezicht

Omdat het onderwijs verandert geldt er vanaf 1 augustus 2017 een nieuwe manier van toezicht houden op het onderwijs. De Inspectie wil besturen en scholen blijvend en nadrukkelijker stimuleren om alles uit leerlingen te halen. Wat gaat goed? Wat kan beter? En soms, als de basiskwaliteit in het geding is, wat moet beter?

Toetsing op deugdelijkheidseisen en eigen ambities

Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen en daarom begint én eindigt het vernieuwde toezicht bij het bestuur. De inspectie toetst op twee verschillende delen; allereerst wordt getoetst of de school voldoet aan de – wettelijk verankerde – deugdelijkheidseisen, zoals de bevoegdheid van leraren, het aantal lesuren en de aandacht voor sociale veiligheid en burgerschap. In het tweede deel gaat de inspectie in op de eigen ambities van de school zoals met betrekking tot het pedagogisch klimaat, lesmethodes en dergelijke. Daarover mag de inspectie dan geen oordeel vellen, maar alleen aanbevelingen doen.

De vier grootste veranderingen vanaf augustus 2017

  1. Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur
  2. Onderzoek bij bestuur; verificatie onderzoek bij de scholen
  3. Waarborgen van basiskwaliteit door continue monitoring
  4. Ontwikkeling stimuleren eigen aspecten van kwaliteit

CumLaude helpt u met de kwaliteitszorg

Met CumLaude kan het bestuur de kwaliteit van het onderwijsproces continu bewaken en bevorderen. Er kan worden geëvalueerd en geanalyseerd om doelen te behalen, waardoor er doelgericht verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. CumLaude is ontwikkelt om iedereen in de schoolorganisatie te voorzien van stuurinformatie. Daardoor is het mogelijk om binnen de organisatie een zeer kwaliteitsbewuste cultuur neer te zetten, welke continu de kwaliteit van het onderwijs weet te monitoren en te waarborgen.

Ondersteuning van het onderwijsproces

In het nieuwe waarderingskader kijkt de onderwijsinspectie uiteraard ook naar het onderwijsproces. Voor de beoordeling van schooleigen ambities op het gebied van onderwijsproces wordt er gekeken naar aspecten als talentontwikkeling, toekomstgericht onderwijsaanbod, aanbod gericht op leerstrategieën en een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving. Om deze onderwijsambities vorm te kunnen geven biedt de leverancier van CumLaude; Somtoday, sinds kort ook de Somtoday leeromgeving. Deze adaptieve leeromgeving laat leerlingen effectief leren, met de juiste leerdoelen en op het juiste niveau. Hiermee ondersteunt Somtoday de docent en de leerling in het scheppen van een ononderbroken voortgang in ontwikkeling. Daarnaast koppelt Somtoday via het platform Wise-r met een groot aantal educatieve partners. Wise-r fungeert daarmee als springplank voor digitale innovatie. Docenten kunnen via Wise-r applicaties laagdrempelig en kosteloos uitproberen. Somtoday ondersteunt met zowel de leeromgeving als met Wise-r de docent bij innovatief didactisch handelen.

Verder kijken?

Kijk voor meer informatie over het vernieuwde toezicht de website van de onderwijsinspectie:  https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/brochures/2017/03/21/brochure-vernieuwd-toezicht

Meer weten over CumLaude of hulp nodig bij uw analyses? Neem contact op met een van onze specialisten via 0570 768 111 of info@som.today.

Voor meer informatie over de Somtoday leeromgeving en Wise-r kijkt u op https://www.som.today/ en https://wise-r.nl/