Opschonen van leerlingegevens heeft gevolgen voor CumLaude

Zoals u weet is sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De consequenties van deze invoering beginnen langzaam maar zeker voor iedereen in het onderwijsveld duidelijk te worden. We zetten daarom de belangrijkste gevolgen voor u op een rij.

Belangrijkste gevolgen voor scholen

  • Een betere bescherming van gegevens is noodzakelijk door scherpere autorisatie en verbeterde toegangsbeveiliging. Maakt u al gebruik de van de tweestapsverificatie?

(zie artikel: Tweestapsverificatie CumLaude voor “Magister-scholen”)

  • Gegevens worden niet meer langer bewaren dan toegestaan en noodzakelijk.

Over het bewaren van gegevens hebben we inmiddels wat vragen gekregen.

Als gegevens worden verwijderd uit Somtoday of Magister, zijn ze dan ook verwijderd uit CumLaude?

Ons heldere antwoord hierop is JA! Indien u gegevens uit uw leerling administratie systeem verwijdert, zullen ze bij de data-uitwisseling tussen deze systemen en CumLaude niet meer worden aangeboden. CumLaude bewaart zelf geen historische gegevens, dus: WEG=WEG!

Hoeveel jaar moet ik gegevens bewaren om nog relevante historische gegevens te kunnen zien?

De grootste consequenties bij het schonen van leerling gegevens zien we bij de onderwijsresultaten. De onderwijsresultaten worden door de inspectie berekend door een 3-jaars gemiddelde te nemen. Voorbeeld: de onderwijsresultaten 2019, na afronding van uw jaarovergang beschikbaar, zijn berekend door gegevens te gebruiken van de schooljaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018.

Figuur 1 onderwijsresultaten 2019 (indicator over 3 jaar)

Figuur 1 onderwijsresultaten 2019 (indicator over 3 jaar)

Ik wil nu de ontwikkeling van de onderwijsresultaten kunnen volgen over bijvoorbeeld 5 jaar, welke historische gegevens heb ik dan nodig?

Figuur 2 Vijf jaar historie onderwijsresultaten (indicator over 3 jaar)

Figuur 2 Vijf jaar historie onderwijsresultaten (indicator over 3 jaar)

onderwijs1.jpg

De leerlingen die in 2011/2012 op school zaten spelen dus nog een rol in dit historisch overzicht. De groep leerlingen die toen het eerst de school hebben verlaten zijn vooral de examenkandidaten van dat jaar geweest. Deze leerlingen zijn nu dus ruim 6 jaar van school. Bent u van plan leerling gegevens volledig te schonen na de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar, dan heeft u gegevens van deze schooljaren nog compleet beschikbaar:

onderwijs2.jpg

De gegevens over de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013 zijn door het verwijderen van leerlingen die langer dan vijf jaar van school zijn dus incompleet en zullen dus geen volledige informatie meer geven. Voor de Onderwijsresultaten stopt de historie dus na 3 jaar v.w.b. het 3-jaars gemiddelde. Wel is er steeds nog een 1-jaars resultaat beschikbaar over de afgelopen 5 jaar:

Figuur 3 Vijf jaar historie onderwijsresultaten (indicator over 1 jaar)

Figuur 3 Vijf jaar historie onderwijsresultaten (indicator over 1 jaar)

Hebt u nog vragen/opmerkingen, neem dan contact op met onze Somtoday Servicedesk.