Schoolleiding en teamleiders

Als schoolleider en teamleider probeert u elke dag het maximale uit uw team en leerlingen te halen. Met plezier in het werk en goede resultaten als gevolg. Bovendien wilt u de onderwijsresultaten met trots kunnen voorleggen aan de Onderwijsinspectie of College van Bestuur.

Wij willen dat ook. Daarom verzamelt CumLaude alle relevante onderwijsresultaten uit uw leerlingvolgsysteem en verwerkt ze tot heldere, begrijpelijke analyses. Zo weet u precies hoe elke laag in uw organisatie ervoor staat en kunt u snel gerichte beslissingen nemen. Bovendien kunt u alle resultaten onderbouwen en verantwoorden.

Schoolleiding & Teamleider - Percentielscore.png

Inzicht

CumLaude verzamelt cijfers, absentiegegevens en doorstroomprognoses uit uw leerlingvolgsysteem en geeft ze weer in een dashboard. Daarnaast worden onderwijsresultaten berekend over een periode van drie jaar, maar ook uitgesplitst per jaar. Zo worden trends, knelpunten en eventuele verbetermogelijkheden snel inzichtelijk.

Schoolleider & Teamleider - Onderwijsresultaten.png

Sturen

Doordat u resultaten tot op docent- of leerlingniveau kunt bekijken en analyseren, ontstaan er kansen voor concrete verbetering. U kunt de havo-teamleider vragen waarom de resultaten van H3b lager zijn dan de andere. Of de teamleider Vmbo vragen waarom de absentie bij Engels zo veel hoger ligt dan bij andere vakken. Hiermee kunt u goed voorbereid functioneringsgesprekken voeren en  gerichte verbeteringen doorvoeren in uw organisatie.

Schoolleiding & Teamleider - Gesprekken Voorbereiden.png