SEctievoorzitters

Sectievoorzitters hebben een goed overzicht nodig van de prestaties op hun vakgebied. Met CumLaude Sectie+ volgt en analyseert u de ontwikkelingen van sectieleden, klassen en leerlingen.  Wat zijn de resultaten? Wat is de toetsfrequentie? Is er sprake van een stijgende of dalende lijn? CumLaude Sectie+ maakt cijfers begrijpelijk en knelpunten zichtbaar. Zo houdt u grip op uw sectie en kunt u gericht bijsturen waar dat nodig is.

Sectievoorzitters - Sectie+.png

Eenvoudig overzicht

Het persoonlijke dashboard van CumLaude Sectie+ maakt in één oogopslag duidelijk waar knelpunten of problemen ontstaan. Begrijpelijke visualisaties maken resultaten inzichtelijk op globaal niveau, maar ook per docent, per klas of zelfs per leerling.

Sectievoorzitters - Dashboard.png

Eenduidig beleid

Om de kwaliteit van onderwijs in uw sectie te kunnen waarborgen zijn vakinhoudelijke afspraken essentieel. Met CumLaude controleert u snel of deze afspraken worden nagekomen. Wordt er op dezelfde manier getoetst? Is er een goede afwisseling tussen theorie- en praktijktoetsen? Met overzichtelijke analyses kunt u afwijkingen direct signaleren en aankaarten.

Sectievoorzitters - Toetsdetails.png