Topicus en Magnaview gaan weer voor langdurige samenwerking

Focus op continuïteit en doorontwikkeling

Topicus (leverancier CumLaude) en MagnaView Nederland (ontwikkelaar) hebben hun samenwerking met 5 jaar verlengd. ‘We willen met onze samenwerking de continuïteit van CumLaude voor de komende jaren waarborgen en de kwaliteit & toegevoegde waarde van CumLaude nog verder uitbouwen.’ aldus de CEO van Magnaview, Christiaan Esmeijer.

12 jaar samenwerking

Topicus-Education en MagnaView startten 12 jaar geleden de samenwerking met CumLaude. Intussen wordt de managementinformatie tool CumLaude gebruikt door bijna 50% van de scholen in het VO. Met deze continuering van de samenwerking tussen Topicus Education en MagnaView kan een verdere uitbreiding van CumLaude binnen VO-scholen worden gecontinueerd.

Christiaan Esmeijer van Magnaview en Maaike Goemaat van Topicus tekenen op grote hoogte het contract dat de hernieuwde samenwerking bevestigt. Daarna was er tijd voor taart.

Christiaan Esmeijer van Magnaview en Maaike Goemaat van Topicus tekenen op grote hoogte het contract dat de hernieuwde samenwerking bevestigt. Daarna was er tijd voor taart.

Over CumLaude

Met CumLaude hebben onderwijsprofessionals overzicht en inzicht in de kwaliteit van hun schoolorganisatie. CumLaude wordt gevoed met data uit de leerlingvolgsystemen Somtoday en Magister. Deze data wordt omgezet in heldere analyses, waardoor in een oogopslag duidelijk zichtbaar wordt wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet.