Workshop Efficiënter omgaan met data

Juiste conclusies trekken uit data en sturen op kwaliteit

De kwaliteitsontwikkeling binnen uw school gaat pas echt leven wanneer er de juiste vragen worden gesteld over de voortgang en het effect van het onderwijsprogramma. Met de actieve CumLaude workshop Efficiënter omgaan met data kunnen uw teamleiders straks nog beter sturen op kwaliteit.

Curriculum workshop

Tijdens de workshop efficiënter omgaan met data geven we teamleiders tips en handvatten met betrekking tot op welke onderdelen zij de onderwijskwaliteit van uw school kunnen monitoren en onderzoeken. Tegelijkertijd leren zij het gesprek over onderwijskwaliteit met en tussen collega’s te bevorderen.

Dit gaan we ook doen

In een dagdeel matchen we de schoolambitie en de afdelingsambitie met gegevens uit CumLaude en leggen we deze vast in favorieten. Zo wordt het gedurende het schooljaar eenvoudiger en sneller om de vorderingen veranderingen te volgen. Zo gaat onderwijskwaliteit leven!

Aanmelden en meer informatie

Wilt u meer weten over de workshop efficiënter omgaan met data of wilt u een workshop inplannen op uw locatie? Bel dan 0570 768 111.

p7.png