Kwaliteitscontrole data

“Garbage in, garbage out” is een uitdrukking uit de informatica en Informatietechnologie.

Deze uitdrukking die wordt gebruikt om mensen er op te wijzen dat software en regelsystemen alleen maar zinnige informatie kunnen leveren wanneer zij met juiste informatie worden gevoed. Een computersysteem kan nog zo intelligent zijn, wanneer het met onjuiste gegevens wordt gevoed, zal het met zekerheid een onzinnig resultaat genereren. (Wikipedia)

Met de invoering van het Basisregister Onderwijs (BRON) is de kwaliteit van de gegevens binnen de leerling informatie systeem aanmerkelijk verbeterd. Toch zijn er nog heel veel zaken waar geen controle op plaats vindt die van invloed zijn op de beschikbare informatie binnen CumLaude.

Een nieuw ontwikkelde dienst van Somtoday  is de “Kwaliteitscontrole data“. Hierbij controleren wij de gegevens in uw Somtoday database op ruim 30 punten die van belang zijn voor het presenteren van betrouwbare informatie binnen CumLaude. Hiervan maken wij een verslag met bevindingen en aanbevelingen en bespreken dit bij u op locatie.

De onderdelen waar de controle zich op richt:

  • Inrichting Somtoday
  • Inschrijving leerlingen
  • Uitschrijving leerlingen
  • Gegevens relevant voor de opbrengstenkaart
  • Resultaten
  • Afwezigheid
  • Personeelsgegevens

De kosten voor “Kwaliteitscontrole data” bedragen € 990,= (exclusief BTW), dit is inclusief het analyseren van de data en het bespreken van de resultaten hiervan bij u op locatie.

Mocht u gebruik willen maken van deze nieuwe dienst, dan kunt u contact opnemen met Laura Ekelschot van Somtoday via info@cumlaudevo.nl of via +31 (0)570 768 111.